13 November 2009

Calon Minantu

Dasar si Euis mah rayungan, aya Jumad kulap kelep dilayanan, aya Badrun kucap kiceup langsung nempel, aya Kohir kalalar kililir kapipir langsung naksir, atuh puguh we pas malem minggu tilu tiluna datang. Kituna mah pantes saha lalakina, mun dibere hate ku awewe teu langsung disusul tepus, teu dibere ge kadang sok keukeureuweut.

Ningali nu datang aya tiluna, bah Jelug bapana si Euis haripeut cakah cikih pacampur jeung reuwas, sabalikna Euis mah kalem we siga nu euweuh karingrang.
" Teu salah eta teh kabogoh hidep aya tiluna ?" ceuk bah Jelug ngaharewos ka Euis.
" Muhun bah, puguh abdi ge bingung margi tilu tiluna loloselectrocal treshold, tilu tiluna langkung ti 3% tos mahugi ka abdi !" jawab Euis ngajelaskeun.
" Jadi kudu kumaha atuh, da pamohalan dipilih tilu tiluna ?"
" Mangga ku abah talek heula, visi sareng misina !"
" Mun geus ditanya visi jeung misina, terus nanya naon deui ?"
" Upami tos terang visi sareng misina, karek taros program 100 harina !"
" Heug atuh ari kitu mah !" ceuk bah Jelug bari terus muru ruang tamu.
" Eheeemmmmmmm !" bah Jelug dedehem. Kontan tilu tiluna ngarenjag, padahal harita keur anteng silih pelong,silih polototan,silih herengan, ngan henteu ari keur silih cakar mah.

Sabada ngenalkeun jeung ngobrol ngaler ngidul, kakara bah Jelug ngomong anu ngajurus ka masalah anakna.
" Kieu nya abah mah, salaku sepuhna Euis wajib naros ka sadayana, ngan abah ge sakedikna tos surti maksud sarumping kadieu teh panginten sanes jabung tambuh laku, sanes lunta tanpa seja, sanes kitu ?" ceuk bah Jelug ancad pisan.
" Leres pisan bah !" tilu tiluna ngajawab ampir bareng.
" Kukituna abah mah bade langsung we naros kasadyana, naha bade leres leres miharep ka Euis teh ? Upami bade leres leres, naon visi sareng misina? Cobi jang Jumad heula !" ceuk bah jelug bari ngareret ka Jumad anu diukna paling pojok.
" Sumangga Bah...singketna kieu Bah, dumasar kana saling cinta, atuh platform katresna anu sami, sareundeug saigelan, silih asah silih asuh, nya abdi teh gaduh tekad hoyong mileuleuheungkeun anak abah, tah kitu Bah !"
" Oh sae...sae..ari ujang kumaha ?" bah Jelug neuteup seukeut ka kandidat kadua nyaeta Badrun.
" Sami sareng nu ti payun !" jawab Badrun pondok.
" Ari ujang ? cik cik cik..abah hoyong terang naon visi sareng misina ?" tanya bah Jelug ka Kohir.
" Saleresna abdi ge sami sareng kandidat sanesna Bah !"
" Oh kitu..ayeuna patarosan abah nu kadua. Naon anu nek dijalankeun 100 poe kahareup, upami haridep diparengkeun ngajodo ka anak abah..sok saha heula ?"
" Abdi Bah !" Badrun sumanget.
" Moal kantos 100 dinten, abdi bade ngadamel gedong sigrong, meser mobil mewah, jalan anu kalembur abah bakal leucir diaspal, tah kitu Bah !"
" Abdi ge sami sareng Badrun..Bah !" Kohir langsung nyamber. "Ngan aya langkungna...salami 100 dinten dijamin neng Euis bakal lalieur sarebel, pondokna namah teu kantos sataun satengah ti nikah insyallah bakal masihan incu, nya etang etang hadiah kanggo abah !"
" Oh..sae..sae..sae pisan ! Tah ari jang Jumad ?" bah Jelug ngareret ka Jumad.
" Ari abdi mah teu kedah ngantosan 100 dinten bah, dalah ayeuna ge neng Euis tos lalieur sarebel, upami teu percanten mah taroskeun wae ka jinisna !" ceuk jumad anteb
" Bener eta teh Euis.... ?" bah Jelug kekerot.
" Leres bah...abis kang Jumad lebih kul sih !" jawab Euis bari ngeluk tungkul.
" Behna mah pangacakan batur...dewek Bedoooo !" Badrun ngabengbeos.
" Sarua dewek ge teu sudi abrig-abrigan ari seken mah, kajeun bedo.... bedoooooo !" Kohir ngabecirr.

Tidak ada komentar: