13 November 2009

Tamu Atah Adol

Bada isya kurutak Juhe datang ti panyabaan bari jeung rarebo kukasono, rangkibung ku rasa rindu lantaran meh tilu bulan teu balik kalembur. Ti terminal keneh beungeut pamajikanana geus ngongkolak wae dina panon, kumejot hayang geura numplekeun rasa kasono. Kituna mah pantes, da waktu ditinggalkeun nyaba, sasatna keur anyar papangantenan keneh. Ningali salakina datang, Sari anu keur anteng nonton sinetron dina tivi, langsung ngabageakeun ku paroman anu marahmay tanda gumbira.

" Damang kang ?!" pokna bari solongkrong ngajak sasalaman. Dua dampal leungeunna patarema. Seeer jeduuud ! Jeleguuur.....!! Dua rasa diadu ngajadi hiji, lir ombak laut kidul anu keur meujeuhna motah.
" Alhamdulillah, kumaha sawalerna ?" ngajawab semu haroshos.
" Pangesto kang !" dijawab ku Sari anu teu weleh dipasieup ku imut anu ngagelenyu.

Wanci geus nunjukeun jam dalapan peuting, hawa geus mimiti nyilingit tiris, Juhe siga nu geus teu sabar, panonna meus meus ngareretan lawang panto kamar, ari Sari jongjon nyolokan chanel tivi ku gagang sapu minangka remotna.

" Kang bilih bade leleson, mangga tipayun abdi bade ngoncian panto heula !" ceuk pamajikanana surti. Karek oge nek cengkat ngajungjung, tiluar aya nu uluk salam.
" Assalamu alaikum !" sora semah meuni nyelengkeung.
" Waailakum salam !" Dua duana meh bareng nembalan,hatena sarua pada pada mentegeg.
" Sikasebelan aya aya wae !" kitu meureun nu ngarakacak dijero hatena.
" Geuning silaing, Bro aya naon euy peuting peuting !"
" Puguh ngahaja euy, da ngadenge aya beja yen ente datang, nek menta ududeun !"
" Kaparengan can meuli euy poho !" Juhe alesan, padahal dina kantongna aya kana dua selopna.
" Keun wae atuh ari kituh mah, nek ngadon lalajo siaran mengbal we dina ditivi, kaparengan aya siaran langsung liga inggris, tas acara mengbal bejana aya acara siaran langsung wayang golek sapeuting jeput !" ceuk Ibro teu euleum euleum. Ngadenge kitu angeun Juhe ngadadak seueul, maenya nek ngadeluk maturan semah,ngan dipikir deui maenya aya semah dibuburak titah kaluar.

" Nyi suguhan atuh, maenya semah dianggurkeun wae, pan cikopi pait mah aya lin ?"
" Mangga kang !" satengah kapaksa, Sari ngojengkang kadapur nek nyieun cikopi jang tamuna.
Keur guntreng ngobrol,pes listrik teh ngadadak pareum, Ibro anu kadedemes nongton mengbal handeueuleun, manehna gura giru balik lantaran inget kapamajikanana lamun pareum listrik teh sok kuwawang keweweng neangan cempor.
" He...lain teu sono dewek nek balik euy !" ceuk Ibro bari ngajaweng lampu senter anu tadi dibawa.
" Heueuh jig...kahade dijalan poek, mangkaning imah dewek mah pan mencal jauh tibatur !" Hate Juhe asa bungangang.

Heuleut sababaraha waktu, bray listrik teh caang deui, Sari nyerengeh seuri bari nyampeurkeun ka Juhe pok ngomong.
" Aman ayeuna kang teu kudu diusir geuning semah teh !"
" Naha dikumahakeun kitu listrik teh bet kawas nu ngarti ?"
" Ku abdi meteran listrikna diturunkeun kang, keuheul atuh da !"
" Hebat lah !" Juhe ngacungkeun jempol.
" Ayeuna bade neraskeun nongton mengbal atawa bade leleson kang ?"
" Raosan mengbal dikamar yu...urang ngadu pinalti jeung akang !"

Kakara ge nek singgolehe, diluar kadenge aya nu gura gero.
" He...geus teu aliran deui euy...nek nuluykeun lalajo tea !" Horeng nu gura gero teh Ibro.
Nu dikamar simpe euweuh nu nembalan,nu kadenge sora si Ibro gura gero deui.
" Adeuw suku aing..suku aing kagencet !" bari terus lumpat balik deui kaimahna.
" Nya kunaon ari si Ibro make ceuceuleuweungan kitu ?" ceuk Juhe ngaharewos.
" Puguh ku abdi dilawang panto di pasangan senteg beurit kang !"
" Heuheuy hebat euy....eh tuh nya jadi poho...ari tadi geus sabaraha tendangan pinalti teh ?"
" Pami teu lepat....nembe tilu kang !"
" Har lain karek dua ?!"
" Huz sok korupsi...sok atuh uihan deui tihiji!"
" He..he...kau tau yang ku mau...kemon beiy beuh !" ceuk Juhe bari singkil deui

Tidak ada komentar: