14 Oktober 2009

Modol

MOdol nikmat dan barokah

Postingan ayeuna dewek rek ngabahas ngeunaan kumaha carana supaya modol menjadi nikmat dan barokah. Saliwat mah rada geuleuh bahasan teh.Tapi loba jelema anu laley muji sukur ka Pangeran ku alatan teu sukuran dibere salah sahiji kanikmatan nyaeta modol.
Loba jelema anu jadi kupur nikmat ku alatan henteu bersukur kokotor anu aya dina jero awakna bisa kaluar ku alatan sakadang podol tea. Loba anu ngarumas lamun maranehna katarajang panyakit nyeri beuteung tur kaluarna mencret buyatak. Boro-boro sukuran. Nu aya ngadon ngarumas,"emh....goblog beuteung teh...dibere lada saeutik ngadon nyeri kieu.Ngadon mencret deuih." Lain muji sukur ka Pangeran yen manehna dibere peringatan supaya awak teh dipupusti kusabab boga hakna.
Goblog pisan ngadon ngarumas. Nyeri beuteung mah salah sia barina ge.Beuteung teu kuat lada hayoh dibere lada. Lebok weh anjing nyeri beuteung mah.Da sia nu hayang.
Kembali pada pokok permasalahan kita yen modol bisa menjadi sarana kita untuk lebih bersukur.Betul?
Lantas bagaimana carana supaya urang bisa jadi manusa anu loba sukuran ka Anjeunna melalui salah satu mediana nyaeta buang air.
Pertama, jangan modol nyanghareup ka kiblat.Komo deui membelakangin. Doraka siah lamun dilakukeun.Ulah nya da bageur. hadapkan badan anda mun teu ngaler nya ngidul. Gampang khan? gitu aja kok repot.
Kadua, Buka celana anda beserta CDnya. Naha make kudu dibuka? Sabab lamun dipake bakal singsireumeun dina ceceklokan tuur. Atuh modol nikmat yang diharapkan tidak akan terwujud. Nu aya mah balik deui kana kukulutus. Omat, ieu hal penting anu kudu dilakukeun sebelum anda melakukan penyerangan terhadap sakadang cubluk.
Katilu, modollah di dalam kamar mandi. Jangan dilakukan ditengah jalan sabab maneh bakal disangka nu gelo. Atuh picilakaeun pisan.Maneh bisa dibaledogan ku barudak leutik. Modol teu nikmat, sirah bejad!
Kaopat, asup ka kamar mandi tong poho lengkahkeun suku anu beulah kenca bari maca du'a "Allohumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khobaitsi" Ieu wajib dilakukeun minangkana mah eta teh adab-adab urang salaku umat islam.
Kalima, Setelah anda jongkok, pejamkan mata anda dan nikmati sensasinya. Rasakan getaran-getaran ngurunyud ituh menjalari tubuh anda. Bersukurlah. Loba jelema anu gering geus teu bisa ngararasakeun deui kumaha nikmatna modol. Ujug-ujug geus borojol weh. Teu katahan.
Kagenep, Apapun bentukna anu kaluar. Rek merecet rek gelempengan. Rek sorana borocot,borokowok...rek sorana Blung! tong poho sukuran. Kedalkeun na jero hate, Hatur nuhun Ya Alloh awak kuring dibersihkeun tina panyakit.
Tah eta intina teh. Modol bisa jadi nikmat jeung barokah lamun dibarengan ku sukuran ka Mantenna. Bener teu?
Tah nu matak mimiti ayeuna mah samemeh maraneh modol ulah poho jujutanana kumaha carana supaya modol menjadi lebih niikmat dan barokah.
Terakhir, tong poho ombeh sebagai penutup acara. Kabayang aing mah mun teu ombeh atuh bakal ramiping. Atuh teu beda jeung sato lamun teu ombeh mah. So don't forget to be ombeh okay?
Eh poho, nu terakhir mah pake deui calanana. Jangan sampey keluar kamar mandi dalam keadaan tidaq bercelana. Bisa berabe.Cag ah.

Tidak ada komentar: